Chạy quảng cáo google, facebook-SOHU Vũng Tàu chuyên thực hiện chiến dịch marketing trực tuyến, bán hàng online, SEO google, chạy quảng cáo google, facebook, thiết kế website, chụp hình sản phẩm, thương hiệu. Untitled Page

Chạy quảng cáo google, facebook
Ngày đăng: 22/05/2017 02:11:12 AM

SOHU Vũng Tàu chuyên thực hiện Chạy quảng cáo google, facebook với chất lượng quảng cáo hiệu quả và chi phí hợp lý, SOHU Vũng Tàu cam kết thực hiện với đầy đủ chức năng theo tiêu chuẩn hoặc theo yêu cầu. Bảng chi phí tham khảo, không bao gồm chi phí quảng cáo phát sinh:

  • Quản trị quảng cáo google: 2.000.000 đồng/tháng
  • Quản trị quảng cáo facebook: 2.000.000 đồng/tháng

Chạy quảng cáo google, facebook


Chạy quảng cáo google, facebookQuản trị, viết bài copywriting

Quản trị, viết bài copywriting

1.000.000 đồng
04/06/2017 05:03:07 PM
Xem thêm
Chụp hình, quay phim sản phẩm, dịch vụ

Chụp hình, quay phim sản phẩm, dịch vụ

3.000.000 đồng
04/06/2017 05:02:12 PM
Xem thêm
Thiết kế website

Thiết kế website

5.000.000 đồng
04/06/2017 05:01:36 PM
Xem thêm
Setup hệ thống bán hàng trực tuyến

Setup hệ thống bán hàng trực tuyến

30.000.000 đồng
22/05/2017 03:27:30 AM
Xem thêm
Viết chương trình quản lý theo yêu cầu

Viết chương trình quản lý theo yêu cầu

5.000.000 đồng
22/05/2017 03:27:24 AM
Xem thêm
Chạy quảng cáo google, facebook

Chạy quảng cáo google, facebook

2.000.000 đồng
22/05/2017 02:11:12 AM
Xem thêm